اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
جوجه طلا و آرزوی پرواز Gold chickens and wish flights
پریوا
- - - - -
صبا سلمان زاده,فرانک امرایی,پانته آ یزدی,سمانه شیخ,علی نجفی,سینا درویش,فرهاد دودانگه,ناصر غضنفری
نسخه صوتی
نسخه چاپی

نام مهمان

تاریخ ۲۱:۲۵ ۹۹.۰۷.۱۰

امتیاز